Salgs- og leveringsbetingelser (forbruger)

Indstillinger for Åben for Vordingborg Køkkenet A/S webhandel
for Vordingborg Køkkenet A/S webhandel
Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse
Alle aftaler der indgås via online-shoppen på hjemmesiden https://shop.vordingborg.com/ (herefter Webshoppen) mellem Vordingborg Køkkenet A/S og en forbruger-kunde sker på disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter Handelsvilkår), som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling.

Bemærk, for kunder, der ikke er forbruger i købelovens forstand, finder Vordingborg Køkkenet A/S’ vilkår for erhverv anvendelse, og ikke disse Handelsvilkår.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på hjemmesiden, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre. Kunden erklærer ved sin ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

Afgivelse af ordre på Webshoppen

Når der er afgivet en ordre via Webshoppen, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail med en kvittering for de bestilte produkter samt disse Handelsvilkår. Den fremsendte kvittering er ikke en ordrebekræftelse men alene kvittering for modtagelse af bestillingen. Der vil efterfølgende blive fremsendt en ordrebekræftelse til den ved bestillingen angivne e-mailadresse, som leverancen sker på baggrund af.

Opbevaring af indgåede aftaler

Vordingborg Køkkenet A/S opbevarer ikke indgåede aftaler og disse er derfor ikke tilgængelige for kunden efterfølgende. Vordingborg Køkkenet A/S opfordrer derfor til, at den modtagne ordrebekræftelse og/eller faktura gemmes, da Vordingborg Køkkenet A/S ikke har mulighed for efterfølgende at sende en kopi.

Kontrakten indgås på dansk.

Priser

Alle prisangivelser for varer i Webshoppen er angivet i DKK inklusive 25 % moms. Den samlede pris der skal betales, opgøres og fremgår altid inden afslutning og gennemførelse af købet. De angivne priser gælder kun for ordre til levering i Danmark.

I tilfælde, hvor prisen ikke kan endeligt beregnes forud for den endelige ordreafgivelse oplyses den måde, hvorpå den samlede pris skal udregnes.

Betaling

Betaling for købte vare skal ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, MasterCard aller Visa.

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men Vordingborg Køkkenet A/S hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne.

Vordingborg Køkkenet A/S benytter et betalingssystem, som er godkendt af NETS. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret forbindelse. Dette sikre, at uvedkommende ikke kan se data, der udveksles.

Levering og leveringstid

Vordingborg Køkkenet A/S ekspederer indgåede ordre hurtigst muligt. Leveringstider oplyst i Webshoppen er alene vejledende. Det estimerede leveringstidspunkt oplyses i ordrebekræftelsen. Umiddelbart før det estimerede leveringstidspunkt, oplyses det endelige leveringstidspunkt på e-mail. Kunden skal være hjemme på det oplyste leveringstidspunkt til at modtage og kvittere for leveringen. Når varerne er afsendt fra Vordingborg Køkkenet A/S’ lager fremsendes e-mail med faktura.

Vi gør opmærksom på, at alle varer (køkkener, garderober og outlet-varer) på webshoppen, KUN leveres i Danmark og til brofaste øer - der leveres ikke på Grønland eller Færøerne. Tilbehør leveres dog til HELE Danmark med post. Tilbehør leveres ikke på Grønland eller Færøerne. Dette underordnet, hvad der står i ordrebekræftelsen

Levering er sket, når varen er overdraget til kunden.

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på alle køb af varer i webshoppen. Fortrydelsesretten løber fra den dag varerne leveres. Leveres ordren af flere omgange, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, hvor den sidste del leveres.

Hvor en vare består af flere enkelte dele (en sammensat vare), der sælges som en sammensat enhed, omfatter fortrydelsesretten, at købet af den samlede vare kan fortrydes – Købet kan derimod ikke fortrydes for enkelte dele af en sammensat vare.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Hvis kunden ønsker at udøve sin fortrydelsesret, kan dette ske ved udfyldelse af standardformularen der er inkluderet sidst i disse Handelsvilkår, og indsende til Vordingborg Køkkenet A/S inden fristens udløb, eller kunden skal på anden utvetydig måde meddele Vordingborg Køkkenet A/S om, at kunden udnytter sin fortrydelsesret.

Kunden kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise varen ved modtagelse.

Straks efter Vordingborg Køkkenet A/S har modtaget kundens meddelelse om fortrydelsen, vil kunden modtage en kvittering herfor på den oplyste e-mail adresse.

Returnering og tilbagebetaling

Har kunden meddelt Vordingborg Køkkenet A/S at fortrydelsesretten benyttes, skal varerne returneres hurtigst muligt og altid indenfor 14 dage. Varen skal returneres til:

Vordingborg Køkkenet A/S
Langøvej 7,
4760 Vordingborg
CVR: 15502304

Kunden bærer selv risikoen og ansvaret for varerne under returneringen, indtil Vordingborg Køkkenet A/S modtager dem. Vordingborg Køkkenet A/S anbefaler derfor at varerne pakkes forsvarligt og sikkert inden returneringen.

Det anbefales også, at kunden opbevarer kvittering for afsendelsen af varerne.

Alle udgifter ved returnering af varerne skal kunden selv betale. Varer der sendes underfrankeret eller på efterkrav modtages ikke.

Senest 14 dage efter Vordingborg Køkkenet A/S har modtaget meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, tilbagebetales alle beløb modtaget i forbindelse med købet, inklusiv varens fulde pris, gebyrer samt eventuelle leveringsomkostninger svarende til den billigste standard leveringsmetode kunden er blevet tilbudt, uanset hvilken leveringsform der i øvrigt er valgt.

Medmindre kunden udtrykkeligt har anmodet om andet, sker tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som der blev benyttet ved gennemførelsen af købet.

Vordingborg Køkkenet A/S kan dog uanset det ovenstående tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, eller alternativt at der er modtaget dokumentation for, at varen er returneret.

Kunden hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Som udgangspunkt kan kunden undersøge varen på samme måde, som man har lov til i en fysisk forretning, uden dette medfører en værdiforringelse. Hvis kunden tager varen i brug inden udnyttelse af fortrydelsesretten, eller skades varen under returforsendelsen, hæfter kunden for varens værdiforringelse.

Hvis varens emballage har betydning for Vordingborg Køkkenet A/S’ gensalg af varen, skal emballagen være hel og intakt ved returneringen. Hvis emballagen er beskadiget eller smidt væk, vil dette medføre en værdiforringelse af varen, som vil blive fradraget ved tilbagebetaling af købesummen til kunden. Værdiforringelsen fastsættes til forskellen mellem salgsprisen og markedsprisen for en ny vare uden emballage. Emballage er navnlig væsentlig ved hårde hvidevare samt bordplader.

Kunden er berettiget til at pakke varen ud, men for at benytte sig af fortrydelsesretten, skal varen returneres i væsentlig samme stand, som den var i, da den blev modtaget. Dvs. at samling eller montering af varen frarådes, idet det kan påføre forringelse af varens stand.

Ved returnering bedes den returseddel, der fremsendes sammen med varen benyttet kan tilbagebetales bedes oplyst. Såfremt retursedlen ikke forefindes, skal der vedlægges oplysninger om købers navn og adresse.

Varen skal returneres uden omkostninger for Vordingborg Køkkenet A/S.

Mangler og reklamation

For købet finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Vordingborg Køkkenet A/S yder 24 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

Reklamationsretten beregnes i alle tilfælde fra varen er modtaget af kunden.

Reklamation over mangler skal fremsættes overfor Vordingborg Køkkenet A/S inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

Reklamation kan fremsendes til Vordingborg Køkkenet A/S på adressen:

Vordingborg Køkkenet A/S
Langøvej 7,
4760 Vordingborg
CVR: 15502304

Reklamation på https://www.vordingborg.com/reklamation

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan kunden i overensstemmelse med købeloven § 78 vælge mellem 1) afhjælpning af manglen, 2) omlevering, 3) et passende afslag eller 4) at hæve købet forudsat manglen ikke er uvæsentlig. Kunden kan dog ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt, eller det vil påføre Vordingborg Køkkenet A/S uforholdsmæssige omkostninger.

Hvor Vordingborg Køkkenet A/S tilbyder at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering, kan kunden endvidere ikke kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve købet.

Vordingborg Køkkenet A/S afholder omkostningerne ved en returnering og genfremsendelse af mangelbehæftede varer, når forsendelse sker på den af Vordingborg Køkkenet A/S anviste måde.

Egenskaber og fremtrædelsesformer, der skyldes produktets natur, er ikke mangler. Der vil kunne forekomme variationer i farveintensitet og struktur i naturprodukter som sten- og træmaterialer.

Alternativ tvistløsning i forbrugerforhold

I tilfælde af en tvist, er det Vordingborg Køkkenet A/S forhåbning, at der kan findes en mindelig løsning.

Kunden kan– udover at kontakte Vordingborg Køkkenet A/S direkte - indbringe en tvist mellem Vordingborg Køkkenet A/S og kunden til:

Byggeriets Ankenævn
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 72 16 02 00
info@byggerietsankenaevn.dk
https://www.byggerietsankenaevn.dk/

når betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne fremgår af hjemmesiden for Byggeriets Ankenævn.

Vordingborg Køkkenet A/S er medlem af Køkken Garantiforeningen, som forbrugere også kan benytte sig af, under en klagesag ved Byggeriets Ankenævn. Læs mere om Køkken Garantiforeningen og bidrag under klagesager på https://koekkengaranti.dk/ .

Herudover kan kunden anvende Den europæiske platform for online tvistløsning i forbindelse med behandling af en klage: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Vordingborg Køkkenet A/S fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Vordingborg Køkkenet A/S Langøvej 7,
4760 Vordingborg
CVR: 15502304

Tlf.: +45 55 37 21 22
E-mail: vk@vordingborg.com