Returpolitik

Indstillinger for Åben

Mangler og reklamation
For købet finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Vordingborg Køkkenet A/S yder 24 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

Reklamationsretten beregnes i alle tilfælde fra varen er modtaget af kunden.

Reklamation over mangler skal fremsættes overfor Vordingborg Køkkenet A/S inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

Reklamation kan fremsendes til Vordingborg Køkkenet A/S via https://www.vordingborg.com/reklamation

Vordingborg Køkkenet A/S
Langøvej 7,
4760 Vordingborg
CVR: 15502304

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan kunden i overensstemmelse med købeloven § 78 vælge mellem
1) afhjælpning af manglen
2) omlevering
3) et passende afslag eller
4) at hæve købet forudsat manglen ikke er uvæsentlig. Kunden kan dog ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt, eller det vil påføre Vordingborg Køkkenet A/S uforholdsmæssige omkostninger.

Hvor Vordingborg Køkkenet A/S tilbyder at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering, kan kunden endvidere ikke kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve købet.

Vordingborg Køkkenet A/S afholder omkostningerne ved en returnering og genfremsendelse af mangelbehæftede varer, når forsendelse sker på den af Vordingborg Køkkenet A/S anviste måde.

Egenskaber og fremtrædelsesformer, der skyldes produktets natur, er ikke mangler. Der vil kunne forekomme variationer i farveintensitet og struktur i naturprodukter som sten- og træmaterialer.